Mergers

ԴՈւՔ ԳՏՆՎՈւՄ ԵՔ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ, ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ԿՐՃԱՏՈւՄՆԵՐԻ ԿԻԶԱԿԵՏՈ՞ւՄ

Կազմակերպությունների միացումը, ձեռքբերումը, աշխատակիցների կրճատումն անցումային գործընթացներ են, որոնք հանգեցնում են կազմակերպության կառուցվածքի փոփոխությունների և դրանք անհրաժեշտ է կառավարել: