demo coaching session

You’ve always wanted to experience coaching and learn more about the process?

Your best partner in this is Evinaux. Until 31st of March our co-founder and coach Luiza Ries Yengibaryan has set up free dates for you to experience and learn more about coaching.

No matter what your topic of interest is at this moment. Even if this is just curiosity, book your free coaching hour.

Follow this link

Choose the appropriate date and time for you. Save the date in your calendar and keep the excitement for the meeting.

_________

Քոուչինգով հետաքրքրված սիրելի համայնք, մինչև մարտի 31-ը Evinaux ընկերության համահիմնադիր և քոուչ՝ Լուիզա Ռիզ Ենգիբարյանի հետ կարող եք անցնել մեկ անվճար քոուչինգ սեսիախոսել քոուչինգի մասին, վերջինիս ընթացքի և բոլոր այն հարցերի մասին, որոնք Ձեզ կհետաքրքրեն։

Ժամն ամրագրելու համար, անցեք այս հղումով.

Ընրտեք Ձեզ հարմար օրն ու ժամը, ավելացրեք այն օրացույցի մեջ և վերջ։

Սիրով կսպասենք։