diploma or certificate

ԻՍԿ ԴՈւ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱ՞Տ ՈւՆԵՍ, ԹԵ՞ ԴԻՊԼՈՄ:

Ինչո՞վ են դասընթացները (թրեյնինգ) տարբերվում կրթությունից: Արդյոք պետք է կրթություն ստանալ, թե դասընթացները բավարար են: Պարզվում է, որ ահագին հետաքրքիր տարբերություններ կան և դրանք կարող եք գտնել այս հոդվածում:

Mergers

ԴՈւՔ ԳՏՆՎՈւՄ ԵՔ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ, ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ԿՐՃԱՏՈւՄՆԵՐԻ ԿԻԶԱԿԵՏՈ՞ւՄ

Կազմակերպությունների միացումը, ձեռքբերումը, աշխատակիցների կրճատումն անցումային գործընթացներ են, որոնք հանգեցնում են կազմակերպության կառուցվածքի փոփոխությունների և դրանք անհրաժեշտ է կառավարել: